GMINA GÓRZYCA

Gospodarka Odpadami

Menu dla: Gospodarka Odpadami

Informacja dla mieszkańców

Szanowny mieszkańcu. Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od osób prywatnych i przedsiębiorców jest Gmina Górzyca.
Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.