Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !

Witamy !

Opłaty

Wójt Gminy Górzyca informuje, że od dnia 06 września 2019r. opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy uiszczać na NOWY numer konta bankowego: 74 8369 0008 0060 2826 2000 0410 w tytule podając : Imię i Nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku, aktualnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, nie ulega zmianie.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer rachunku bankowego dotyczący wyłącznie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy pamiętać o obowiązku zmiany złożonej uprzednio deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmiana deklaracji powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Segregacja wytwarzanych odpadów komunalnych jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych na danej nieruchomości jej właściciel zostanie obciążony opłatą uwzględniającą wyższą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (84,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość). Wszelkich informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Biuro Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy w Górzycy pod numerem tel. 95 759 18 77.

OPŁATY:

W przypadku nieruchomości zamieszkałej: 28 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów stawka podwyższona wynosi 84 zł/os.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Zwolnienie miesięcznie wynosi 5 zł dla właściciela nieruchomości.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej:
1) za opróżnienie pojemnika lub worka o pojemności 120 l – 6,70 zł;
2) za opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l - 13,50 zł;
3) za opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l – 62,00 zł.
4) za opróżnienie pojemnika o pojemności 5500 l – 310,00 zł.
5) za opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 l – 359,00 zł.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów stawki podwyższone wynoszą:
1) za opróżnienie pojemnika lub worka o pojemności 120 l – 20,10 zł;
2) za opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l - 40,50 zł;
3) za opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l – 186,00 zł.
4) za opróżnienie pojemnika o pojemności 5500 l – 930,00 zł.
5) za opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 l – 1185,00 zł.