Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !

Witamy !

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 Na temat projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 04-14.09.2023r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Górzyca, BIP Gminy Górzyca oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość wniesienia uwag poprzez pocztę elektroniczną, tradycyjną, jak również osobiście do protokołu.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna uwaga do projektu, dotycząca wskaźników istotnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju Gminy Górzyca oraz organizacji realizujących projekty w sferze zadań publicznych z zakresu ekologii i dziedzictwa przyrodniczego. Uwagi zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/270/10Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w BIP Gminy Górzyca, stronie internetowej Gminy Górzyca oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzyca.

 

 

Administratorem danych jest Wójt Gminy Górzyca. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.  Informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie: https://gorzyca.bip.net.pl/